user_mobilelogo

Verspaningstechniek

Alles in 1 pand om een perfect product te maken.

CNC gestuurd metaaldraaien en -frezen

In ons bedrijf wordt volop gebruik gemaakt van Citizen Cincom CNC langdraai automaten (Swiss type). Gezien de mogelijkheid om met deze machines ook freesbewerkingen uit te voeren kunnen complexe producten volledig geautomatiseerd man-arm en man-onafhankelijk geproduceerd worden.
In combinatie met het grote aantal beschikbare verspaningsgereedschappen in deze machines zijn nauwkeurige en complexe producten realiseerbaar. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van producten uit technische kunststoffen en hoogwaardig metalen in diverse kwaliteiten, en dit in afmetingen van kleine tot zeer kleine omvang. Lees < 25mm tot aan 0.2mm toe, in veelal grote series. We beschikken over een werkplaats met moderne machines en de nieuwste verspaningstechnieken. Uiteraard is onze meetkamer voorzien van de nodige nauwkeurige (geautomatiseerde) meetmachines om aan hoge product specificaties te voldoen en deze te blijven borgen. 

Meer informatie over CNC techniek
CNC gestuurd metaaldraaien en -frezen - Innostrument
Sodick ALC600G draadvonk machine

Draadvonktechniek

Onze Sodick ALC600G draadvonk machine is, gezien de afmetingen die we gewend zijn te produceren eigenlijk een te grote machine. Maar het voordeel van deze ruimte is dat we verschillende mallen uitgelijnd klaar hebben staan om snel aan de behoefte van de klant te kunnen voldoen. Daarnaast hebben we ook een nul-punt systeem in de machine aangebracht met dezelfde achterliggende gedachte, voor onder meer het maken van onze eigen (span)gereedschappen om producten naadloos op te kunnen nemen in onze verspaningsmachines of meetinstrumenten. Dit geeft een grote flexibiliteit.

Uitleg van vonkverspaning

Reinigen

Voor het reinigen van de producten maken we bij voorkeur gebruik van de reinigingsmachine gebaseerd op gemodificeerde alcohol met ultrasone reinigingstechniek onder een hoog vacuüm. Door het kantelmechaniek kunnen we alle loszittende kleine spaantjes en verontreinigen verwijderen. Ook diepe en moeilijk toegankelijke (blinde) gaten worden op deze wijze gereinigd. Hiertoe zijn diverse machine programma’s beschikbaar en kunnen we tot 'grade 4' reinigen.
 
Alle producten worden gereinigd op deze wijze. Waarbij de gemodificeerde alchohol wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt in een gesloten systeem. De producten worden in de reinigingsmachine gedroogd waardoor er geen alcohol verloren gaat en direct na openen van de machine verpakt kan worden.

Innostrument maakt geruik van ultrasone reinigingstechniek
Innostrument - 3D meettechniek

3D meten

Zowel tactiel als met vision wordt bij Innostrument gemeten. De meeste van de producten zijn dermate klein dat alleen met vergotingen de juiste metingen kunnen worden verricht. Er wordt dus veelal (geautomatiseerd) met vision gemeten. Bijkomend voordeel is dat dit contactloos is wat eventuele opspan beschadigingen of minieme afdrukjes van de meetstift voorkomt. Daarnaast zijn ook oppervlakte ruwheids metingen op kleine producten realiseerbaar.

Met de software programma's van Mitutoyo; QVPak en Formtrace kunnen complexe contouren van producten geheel geautomatiseed gemeten worden op de Quick Vision. De SQL database van Measurlink verwerkt deze data, eventueel tesamen met andere meetstations -waaronder- Keyence microscopen, tot een gecombineerd over-all meetrapport. Door het koppelen van deze data is het productieproces volledig te volgen op elk gewenst moment.
Een bijkomend voordeel van de Measurlink software is dat het ook alle meetmiddelen in de database opgeslagen heeft, zodat ook tijdig gesignaleerd wordt dat een meetmiddel weer gekalibreerd dient te worden. Op deze wijze borgen we valide gebruik van meetmiddelen.

Industrie 4.0

Om de kwaliteit van de producten te borgen maken we gebruik van een product volg systeem welke in eigen beheer is ontwikkeld. De kern van dit systeem draait om het delen van de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment met alle betrokkene. Dat kan b.v. betekenen dat Quality Control vrijgave geeft aan productie na controle van het eerste product en dat de operator daar real-time van op de hoogte wordt gesteld. 
Maar ook de revisie beheer of het delen van de verschillende meetwaardes. De traceability van niet alleen materiaal certificaten maar van b.v. alle gebuikte meetmiddelen met de bijhorende meetresultaten en personen welke aan het product gewerkt hebben wordt hiermee vastgelegd en met elkaar gedeeld. Kort gezegd komt het er op neer dat van de inkoop tot en met de uitlevering alle handelingen worden vastgelegd middels een laagdrempelig volgsysteem. Wanneer er onverhoopt een afwijking wordt geconstateerd of belangrijke aandachtspunten nodig zijn, wordt dit real-time aan de productfile gekoppeld. Op deze wijze wordt een ieder snel op de hoogte gebracht van wijzigingen en heeft het systeem een zelflerend vermogen.
Alle moderne productie machines worden uitgelezen zodat werkvoorbereiding real-time inzichtelijk heeft hoeveel producten geproduceerd worden. Op deze wijze geeft het tool-life managment aan wanneer gereedschappen vervangen dienen te worden om uitval door slijtage of breuk te voorkomen.

Uitleg Industrie 4.0 / Smart Industry
Innostrumentvolgens de norm Industrie 4.0

Afspraak maken

Innostrument heeft geen servicebalie. Bezoek uitsluitend op afspraak. Voor technische vragen, gebruik het contactformulier.

CONTACTPAGINA

Nieuwste verspaningstechnieken

Innostrument werkt met de nieuwste verspaningstechnieken.
De LFV techniek is een binnen ons productieproces een waardevolle toevoeging voor het realiseren van hoogwaardige producten.

LEES MEER