user_mobilelogo

Disclaimer

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk gemaakt. Aan de informatie, producten en/of diensten op deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. InnoStrument kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor onvolledige en/of onjuiste informatie. InnoStrument kan geen enkele verantwoordelijkheid worden gegeven bij schade ontstaan met het gebruik van deze website. Wij behouden het recht om de inhoud van deze website zonder aankondiging te wijzigen.

© InnoStrument. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder expliciete schriftelijke toestemming worden gekopieerd, opnieuw worden gepubliceerd, opgeslagen of (her)gebruikt.

Disclaimer

This website has been made with the greatest possible care. No rights can be derived in any way from the information found on this website. Innostrument can in no way be held responsible for incomplete and/or inaccurate information. InnoStrument cannot be given any responsibility for damage caused by using this website. We reserve the right to change the contents of this website without any notice.

© InnoStrument. All rights reserved. None of the content on this website can be (re)used, copied or republished without explicit written permission.